توسعۀ وب

توسعۀ وب

هرگاه محدودیتهای سیستمهای CMSی و یا وبهای تجارت آنلاین مبتنی بر آنها به گونه ای باشند که نیازهای برنامه کاری و یا تجاری شما برآورده نشود، آنگاه ما گزینۀ توسعۀ وب را به شما پیشنهاد می کنیم. تجارب فراوان ما در این زمینه از ساده ترین و ارزانترین راه حلها تا موارد پیچیده و گران قیمت را شامل می شود. 

روش برخورد ما با مشکل

روش برخورد ما با این قبیل مشکلات و برآورد خواسته های مشتریانمان بر اساس بازگشت به اصول اولیه و استفاده از برنامه ریزی و کدنویسی کامپیوتری و براساس چهارچوبهای استاندارد اینترنتی می باشد. در اینصورت سایت شما از پایه و از صفر ساخته خواهد شد تا ضمن تطبیق با نیازهای واقعی شما برای طولانی مدت نیز قابل استفاده باشد.

کدنویسی

فرآیند کار ما

پییشکش ما به شما

چرا ما؟

زمان آن رسیده که

پروژۀ خود را آغاز کنید​

ما به شما را در این راه و رسیدن به اهدافتان یاری خواهیم کرد